Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Pracujeme aj cez prázdniny a aj vďaka tomu môžeme verejnosť informovať, že náš prvý školský projekt 2018-1-SK01-KA101-046076 s názvom Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie, ktorý je zameraný na kľúčovú aktivitu KA1, bol úspešný.

  • Doba trvania projektu: 1. 7. 2018 - 30. 8. 2019
  • Počet účastníkov mobilít: 7
  • 6 vyučujúci absolvujú mobility vo Veľkej Británii a 1 vyučujúca v Španielsku.
  • Cieľ: Skvalitniť edukačný proces na novom bilingválnom štúdiu absolvovaním štruktúrovaných kurzov a zároveň inovovať vyučovacie metódy a tým modernizovať vyučovací proces.
  • Celkový grant: 20 610 €
  • Koordinátor projektu: Mgr. Jana Pavlíková

Logo Eu

Logo Eu