Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 

Projekt Erasmus Plus – WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability)

Milí študenti,
Národná agentúra SAAIC nám v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 schválila ďalší medzinárodný projekt školských partnerstiev. Ide o spoluprácu piatich škôl – krajín, vrátane nás:

  • Španielsko – Sevilla,
  • Poľsko – Puck,
  • Česká republika - Havířov,
  • Rumunsko – Falticeni.

Enviroprojekt s názvom WAVES je založený na vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými krajinami, práci na rôznych témach, ktoré vyplývajú z jeho názvu, ako voda, vzduch, vegetácia, životné prostredie a udržateľnosť životného prostredia prostredníctvom prezentácií, videí, konferencií uverejňovaných na spoločnom blogu a etwinning platforme: www.erasmuswaves.wordpress.com. Žiaci a kolegovia partnerských škôl budú spolu pravidelne komunikovať, pracovať a stretávať sa.

Žiaci majú takto jedinečnú možnosť spoznať iné krajiny, ich ľudí, vzdelávací systém, kultúru, tradície a možnosti, ktoré tieto krajiny ponúkajú. Okrem iného sa budú vzdelávať v anglickom jazyku, ktorý je komunikačným jazykom projektu, ako aj v iných jazykoch jednotlivých krajín. Celkový grant pre našu školu je 29 120 eur.

Zodpovedné osoby za vedenie projektu sú Mgr. Zdenka Nemcová a Mgr. Lucia Smižiková.