SEF 3 2

V školskom roku 2020/2021 v rámci realizácie projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine sa vyučujú predmety aplikovaná fyzika a fyzika ako extrahodiny. Vďaka deleniu vyučovacích hodín sa žiaci môžu v menších skupinách venovať na vyučovaní fyziky - extrahodiny v 3. ročníku experimentom. Aplikovaná fyzika - extrahodina sa vyučuje ako dvojhodinový voliteľný predmet, ku ktorému si v maturitnom ročníku žiaci väčšinou zvolia ďalšie dve hodiny predmetu aplikovaná fyzika, aby boli pripravení na univerzitné štúdium prírodných vied, ale aj medicíny. Fotografie z extrahodín v Centre popularizácie fyziky pod vedením PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.:

 https://photos.app.goo.gl/X5g6oJWw2ctsRYCW8

2.E fyz 3

2.E fyz1

2.E fyz2

SEF 3 1

SEF 4 1

SEF 4 4

SEF 4 3