Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

1624002805069

https://photos.app.goo.gl/2fWzPpuNrtCMiXXy8

Vyučovanie matematiky - extrahodiny v 2. ročníku v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine poskytuje žiakom viac priestoru na otázky a na užšiu spoluprácu, najmä vďaka nízkemu počtu žiakov v skupine. Hodina je interaktívna, keď učiteľ a žiak sú partnermi v dialógu, ako zachytáva fotografia - v rade uprostred v druhej lavici Mgr. Mária Čamborová, učiteľka matematiky, dáva žiačke spätnú väzbu. Tento typ vyučovacej hodiny je výbornou predprípravou žiakov na voliteľný seminár z matematiky, ktorí si žiaci vyberajú ako voliteľný predmet v záverečných dvoch ročníkoch štúdia.

1624002805082

 1624002805093