Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 20210615 083511

Žiaci GVPT si vyberajú podľa svojej profesijnej orientácie a osobných preferencií voliteľné predmety. V školskom roku 2020/2021 sa realizuje vyučovanie seminára zo slovenského jazyka a literatúry ako extrahodina vďaka projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

https://photos.app.goo.gl/vWMP4nTwfgBP6CzY8

IMG 20210615 081114

Vďaka projektu máme jedinečnú možnosť vyučovať voliteľný predmet seminár zo slovenského jazyka a literatúry vo forme extrahodín. Tento vyučovací predmet si volia žiaci, ktorí chcú rozšíriť napríklad svoje jazykové kompetencie. Dôvodov je viacero. Buď plánujú kariérnu dráhu v masmédiách, v kultúre, v umeleckých profesiách, alebo ako učitelia, kde je dokonalé ovládanie materinského jazyka úplnou samozrejmosťou. Mnohí z nich sa venujú tvorivému písaniu. Fotografie zachytávajú atmosféru na vyučovacích hodinách v 3. ročníku pod vedením Mgr. Denisy Uherovej.

IMG 20210615 081035

IMG 20210615 082344

IMG 20210615 083109

IMG 20210615 083632

IMG 20210615 083809