Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

mz upr

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha je v zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Zo zaplatených daní nám 2% môžu poukázať:

  • zamestnanci (do 30. apríla 2021*)
  • podnikatelia – fyzické a právnické osoby (do 31. marca 2021*).

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní na rozvoj nášho gymnázia. Editovateľné tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 alebo vytlačené vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Podnikatelia – FO a PO uvádzajú prijímateľa 2% z daní priamo v daňovom priznaní. Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk.

Finančné prostriedky, ktoré získame touto formou, sú pre nás jedinou možnosťou, ako realizovať mnohé školské akcie (súťaže triednych kolektívov Sme  super a Naj študent, odborné konferencie, účasť našich žiakov na zahraničných súťažiach, telovýchovné a predmetové aktivity) a zabezpečovať učebné pomôcky. Financie používame v súlade s cieľmi nášho združenia a ich využitie zverejňujeme v Obchodnom vestníku, ako i na našej www stránke. V  roku 2020 sme z  2% daní FO a PO získali 6 900 a v predchádzajúcom roku 2019 ste nám poukázali 7 886 €. Tie sme použili na zakúpenie učebných pomôcok, odbornej literatúry a študijných materiálov, súťaže, podporu projektu Motýlia záhrada, rekonštrukčné práce vo veľkej telocvični, renováciu pracovných stolov v učebni geografie a na ďalšie vyššie spomínané aktivity.

Našou snahou je byť modernou školou v súlade s požiadavkami doby. Veríme, že sa nám tieto ciele podarí napĺňať aj s Vašou pomocou. Ďakujeme Vám.

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy

 

IČO: 31913661

Právna forma: združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha

Sídlo: Malá hora 3, 036 01 Martin

 

Editovateľné tlačivo na stiahnutie:

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

                                                      

*COVID-19 – viac informácií: