Finančné prostriedky boli v školskom roku 2018/2019 použité predovšetkým na modernizáciu vyučovania. Každoročne prispievame na vydanie ročenky školy. Zabezpečujeme fotodokumentáciu školy, činnosť Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika, ako aj tradičné školské súťaže Naj študent, Sme super a rozlúčku s maturantmi. Časť prostriedkov sme venovali na vytvorenie relaxačnej zóny pre žiakov na prízemí školy a jej zariadenie stolmi a stoličkami, na zabezpečenie jednorazového konverzačného kurzu pre žiakov s anglicky hovoriacou lektorkou. Uhradili sme členský príspevok žiakom v klube The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko. Použitie finančných prostriedkov pravidelne zverejňujeme v Obchodnom vestníku. S finančnou pomocou rodičov, zamestnancov a priateľov školy sme mohli realizovať všetky vzdelávacie programy, súťaže a podporiť rozvoj školy. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli 2 % zo svojich daní.