Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia a priatelia školy!

Dovoľte, aby sme sa všetkým, ktorí ste nám prispeli dvomi percentami zo svojich daní, poďakovali za finančné prostriedky, ktoré sme od vás dostali.

V roku 2019 sme z 2% daní získali k dnešnému dňu 7886 €. Použijeme ich v súlade s cieľmi Občianskeho združenia Gymnázia, predovšetkým na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovania.

Finančné prostriedky, ktoré sme z 2% získali v roku 2018 - 7275 €, sme použili na zakúpenie odbornej literatúry pre bilingválne gymnázium z dejepisu, matematiky, biológie i chémie. Uhradili sme konverzačný kurz s anglicky hovoriacim lektorom. Zaplatili sme členský príspevok pre žiakov do klubu The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko. Každoročne prispievame na vytlačenie ročenky školy. Finančne zabezpečujeme fotodokumentáciu školy, činnosť astronómie, ako aj tradičné školské súťaže Naj študent a Sme super. Zakúpili sme zariadenie pre voľnočasové aktivity žiakov, nástenný panel GVPT, materiál a tri projektory pre informatiku i prenájom priestorov Auly Magna na rozlúčku s maturantmi. Uhradili sme účastnícky poplatok na Festival vedy a techniky i dopravu na exkurziu žiakov na Štrbské pleso. Použitie finančných prostriedkov  pravidelne zverejňujeme v Obchodnom vestníku.

Budeme radi, ak nás podporíte aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Bez vašej finančnej pomoci by sme ťažko mohli realizovať všetky vzdelávacie programy, súťaže, rozvoj a modernizáciu školy. Ďakujeme!

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka GVPT

Nová relaxačná zóna 1

Na fotografii je nábytok v relaxačnej zóne financovaný z finančných prostriedkov Občianskeho združenia Gymnázia.