20200630 095719

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa Vám všetkým, ktorí ste nám prispeli 2 % zo svojich daní, poďakovali za finančné prostriedky. V tomto roku sme z 2% daní získali k dnešnému dňu 6147 €. Použijeme ich v súlade s cieľmi Občianskeho združenia Gymnázia VPT predovšetkým na nákup učebných pomôcok a modernizáciu vyučovania.

Finančné prostriedky, ktoré sme z 2% získali v roku 2019 - 7886 €, sme použili na podporu rôznych školských aktivít – napr. štartovné žiakov v súťažiach, projekt Motýlia záhrada, činnosť Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika. Pri príležitosti 100. výročia znovuotvorenia martinského gymnázia sme uhradili informačné materiály. Zakúpili sme odbornú literatúru pre predmet slovenský jazyk a literatúra a knihy o histórii Slovenska. Uhradili sme konverzačný kurz s anglicky hovoriacim lektorom. Prispeli sme na účasť v súťaži RoboRave. Zaplatili sme tlač materiálov pre vyučovanie chémie v anglickom jazyku. Kúpili sme notebook. Uhradili sme rekonštrukčné práce vo veľkej telocvični a opravu pracovných stolov v učebni geografie.

Každoročne tiež prispievame na vytlačenie ročenky školy a finančne zabezpečujeme fotodokumentáciu školy. Použitie finančných prostriedkov  pravidelne zverejňujeme v Obchodnom vestníku.

Budeme radi, ak nás podporíte aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Bez Vašej finančnej pomoci by sme ťažko mohli realizovať všetky vzdelávacie programy, súťaže, rozvoj a modernizáciu školy. Ďakujeme Vám!

V Martine 19. novembra 2020       Mgr. Darina Súderová, riaditeľka GVPT