Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

20190604 102353

XXII. ročník literárnej súťaže Paulinyho Turiec sme slávnostne vyhodnotili 4. júna 2019 v našej školskej klubovni.

V programe zazneli ukážky ocenených próz a básní v interpretácii Viktórie Barbuščákovej, III. C, a Petra Sýkoru, I. B. Hudobnú zložku programu pripravili Barbora Žofia Dobrucká – spev, III. C, Peter Malček – gitara, III. C, Samuel Moric – klavír, II. B.

Riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová vyhlásila výsledky súťaže a spolu s Mgr. Mariánom Grupačom, PhD. a Mgr. Petrom Cabadajom odmenili mladých spisovateľov, ktorí sa umiestnili na prvých troch pozíciách.

Blahoželáme našej študentke Lenke Mokrej z I. E k prvému miestu v prvej vekovej kategórii.

Predseda poroty Mgr. Marián Grupač, PhD. zhodnotil autorské počiny v tomto ročníku a vyzval mladých spisovateľov, aby na sebe pracovali a naďalej uverejňovali svoje dielka.

V záverečnom príhovore pán Mgr. Peter Cabadaj pozval publikum na podujatia Slovesnej jari, ktoré sa uskutočnia v týchto dňoch.

XXII. ročník literárnej súťaže Paulinyho Turiec pripravili a finančne podporili: Gymnázium VPT, Podoby slova, o. z., Matica slovenská, mesto Martin.

Výsledková listina tu.

20190604 102456

20190604 100314

20190604 100704

20190604 100419

20190604 101202

20190604 105956

20190604 105102

20190604 105557

20190604 110403