Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 20200922 095720

Riaditeľka školy Mgr. Darina Súderová a Mgr. Michal Majchrák, člen poroty, odovzdali ceny študentkám GVPT - Natálii Krajčovej, I. C, Lucii Ann Sweeney, I. C, Michaele Jančoškovej, III. C, a Lenke Mokrej, III. E.

Hoci sa z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení neuskutočnilo avizované slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Paulinyho Turiec, ktoré bolo plánované ako súčasť podujatia Slovesná jar, ceny a diplomy už putujú k úspešným autorom. 

V jednotlivých kategóriách sa umiestnili na prvých troch miestach autori a autorky, ktorí v školskom roku 2019/2020 poslali do súťaže svoje diela. Výsledné hodnotenie poroty v zložení Mgr. Zuzana Bukovenová, PaedDr. Nataša Galková, PhDr. Milan Gonda, Mgr. Marián Grupač, PhD. a Mgr. Michal Majchrák z Matice slovenskej, O. z. Podoby slova a Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine si prečítajte tu. Ďakujeme všetkým autorom, že sa zapojili do súťaže. Víťazom blahoželáme. Veríme, že aj pripravovaný 24. ročník súťaže si nájde svojich priaznivcov.