Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 20210615 110449

https://photos.app.goo.gl/KBPiBgoA1bdNQWSD8

Reportáž TV Turiec (od 13:40): https://www.youtube.com/watch?v=bMDc26yYV2w

Už 24. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Paulinyho Turiec sme vyhodnotili 15. júna 2021 v klubovni Gymnázia VPT. Toto podujatie bolo otváracím programom najstaršieho slovenského literárneho podujatia Slovesná jar. Porota v zložení PaedDr. Nataša Galková a Mgr. Michal Majchrák, pedagógovia GVPT, Mgr. Zuzana Bukovenová, PhDr. Milan Gonda, Mgr. Marián Grupač, PhD., z občianskeho združenia Podoby slova, vyhodnotili básnické a prozaické práce v 1. kategórii žiakov 7. –  9. ročníka ZŠ a žiakov 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií a v 2. kategórii žiakov stredných škôl. Veľmi nás teší, že medzi úspešnými súťažiacimi majú zastúpenie aj žiačky našej školy. Ceny z rúk riaditeľky školy Mgr. Dariny Súderovej prevzali súťažiaci po literárno-hudobnom pásme v podaní Lenky Mokrej, III. E, Evy Oľhovej a Mateja Marčeka, II. C. Mladým autorom sa prihovorili člen poroty Dr. Milan Gonda a Mgr. Peter Cabadaj, organizátor Slovesnej jari. 

Do súťaže sa zapojili žiaci z okresov Martin, Žilina aj Stará Ľubovňa.

 

Umiestnenie žiakov:

1. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto: Martin Rotter, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za práce: Za oknom, Óda na mobil, Spoveď

2. miesto: Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce: Tajomstvo, Pomätená z lásky, I srdce

 

1. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto: Matúš Dubjel, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za prácu Operácia karanténa

2. miesto: Karin Šarlušková, ZŠ Hany Zelinovej, Vrútky,

za prácu Čo bude s nami?

3. miesto: Viktória Ostapčuková, ZŠ A. Stodolu, Martin,

za prácu Asi to bol osud

3. miesto: Ema Chvojková, ZŠ A. Stodolu, Martin,

za prácu Chlapčenská misia

 

2. KATEGÓRIA - POÉZIA

1. miesto: Barbora Langová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce xxx, z dreva

2. miesto: Emília Kevická, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za práce Neverná existencii, Medzi svetami

3. miesto: Tereza Janáková, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za práce Sila slov, Čaro stromových hostí

3. miesto: Adryana Kachalavová, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za práce Jej rozhodnutie, Cesta zahynutej lásky

 

2. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto: Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa,

za práce xxx, Slová a ticho menia ľudí

2. miesto: Aneta Slavkovská, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin,

za prácu Incident

2.miesto: Filip Kyselica, Gymnázium Sv. Fr. z Assisi, Žilina,

za prácu Boj

3. miesto: Lenka Mokrá, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, 

za prácu Vytrácanie

3. miesto: Lucia Tonhajzerová, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, 

za prácu Obchodník z námestia