Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Výsledky si pozrite tu.

Informácie k realizácii prijímacieho konania

 

  1. Výsledky uchádzačov o štúdium sú zverejnené na www stránke školy a na informačnej tabuli pred školou odo dňa 17. 5. 2019.
  1. Prijatí uchádzači (11. – 93. miesto na výsledkovej listine) sa prídu so zákonnými zástupcami zapísať do riaditeľne školy v termínoch:
  • 20. 05. 2019 od 8:00 do 15:30
  • 21. 05. 2019 od 12:00 do 15:30
  • prípadne v inom termíne po osobnom telefonickom dohovore - tel. 4213 002
  • 24. 05. 2019 od 8:00 do 16:30

     Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola. Žiak si vyberie druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský, španielsky, taliansky) a etickú alebo náboženskú výchovu.