Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku sa v tomto školskom roku stretlo 28 súťažiacich v štyroch kategóriách. Do finálovej zostavy sa prebojovala aj naša Veronika Čepčányová  zo 4. A triedy a v kategórii C si odniesla striebornú medailu. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z fantastického úspechu. Viac o súťaži v článku "Olympiádu v španielskom jazyku ovládli dievčatá".

Výsledky krajského kola olympiády v španielskom jazyku
Kategória A: 

  • 1. miesto Tatiana Mira Bartková 2.D
  • 2. miesto Veronika Čepčányová 2.A

Kategória B: 

  • 1. miesto Liliana Baračová 3.B
  • 2. miesto Martin Fabšík 3.B

Menovaným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a víťazkám držíme palce v celoslovenskom kole.

Základná charakteristika

Žiaci štvorročného štúdia pracujú počas štyroch rokov štúdia španielskeho jazyka pri trojhodinovej dotácii s učebnou metódou AVENTURA.  Ide o trojdielnu učebnú metódu, pričom každý diel sa skladá z učebnice, pracovného zošita a dvoch CD, pomocou ktorých získavajú vedomosti na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na prípravu k maturitnej skúške  slúžia Konverzácie v španielskom jazyku, prípadne Krúžok španielskeho jazyka.