Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku sa v tomto školskom roku stretlo 28 súťažiacich v štyroch kategóriách. Do finálovej zostavy sa prebojovala aj naša Veronika Čepčányová  zo 4. A triedy a v kategórii C si odniesla striebornú medailu. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z fantastického úspechu. Viac o súťaži v článku "Olympiádu v španielskom jazyku ovládli dievčatá".

Výsledky krajského kola olympiády v španielskom jazyku
Kategória A: 

  • 1. miesto Tatiana Mira Bartková 2.D
  • 2. miesto Veronika Čepčányová 2.A

Kategória B: 

  • 1. miesto Liliana Baračová 3.B
  • 2. miesto Martin Fabšík 3.B

Menovaným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a víťazkám držíme palce v celoslovenskom kole.

Školský rok ešte ani nezačal, a na našu školu na chvíľočku zavítala netradičná návšteva z ďalekej slnečnej Brazílie – Denis Souza. Denis, brazílsky študent, ktorý sa ocitol v Martine poctil našu školu krátkou návštevou a vybraným študentom priblížil život v Latinskej Amerike. A tak hodiny španielčiny nabrali ten ozajstný latino style. Stačila len malá chvíľočka aby si ho deti na našej škole obľúbili vďaka jeho netradičnej brazílskej charizme ktorá vniesla svetlo do týchto upršaných jesenných dní. čo môžete vidieť aj v našom malom videu. A preto ak by ste chceli zažiť takýchto hodím viac, viete na ktorú školu máte ísť. Zásluhou pána prof. Dudíka a pani prof. Jatyovej spestril aspoň jeden piatok na GVPT

Základná charakteristika

Žiaci štvorročného štúdia pracujú počas štyroch rokov štúdia španielskeho jazyka pri trojhodinovej dotáciis učebnou metódou AVENTURA.  Ide o trojdielnu učebnú metódu, pričom každý diel sa skladá z učebnice, pracovného zošita a dvoch CD, pomocou ktorých získavajú vedomosti na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na prípravu k maturitnej skúške  slúžia Konverzácie v španielskom jazyku, prípadne Krúžok španielskeho jazyka.