Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Naši študenti si vyskúšali, ako chutí práca prekladateľa. K. Bardyová,  N. Ďurinová, M. Cígerová, S. Čavojcová z III. C a M. Lazar z I. E dňa 25. 11. 2017 prekladali súťažný text z anglického jazyka do slovenského jazyka. Text  publikovalo Generálne riaditeľstvo pre preklad EK, zastúpenie v Bratislave. Komisia vybrala ako víťazný preklad Simony Čavojcove z III. C. Gratulujeme! juvenes

Každý rok na našej škole maturuje z anglického jazyka viac než 140 študentov. Tomuto úspešnému finále ale predchádzajú 4 roky usilovnej práce na hodinách anglického jazyka a konverzácií. Šikovní angličtinári  si v pondelok 13. novembra 2017 zmerali sily so spolužiakmi z iných tried v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Minulý mesiac, konkrétne v termíne od 23.10.-31.10., sme sa spolu s komárňanským gymnáziom zúčastnili krásneho poznávacieho zájazdu po celom Škótsku.  Začali sme nalodením v Amsterdame, po noci strávenej na lodi sme pokračovali cez Anglicko až do Škótska, kde sme navštívili mnoho zaujímavých miest ako Durham, Invernes, Blair Atho Distillery,

 IMG 20171026 105127

 

Učitelia a študenti z Poľska, Rumunska a Českej Republiky spoznali krásy nášho Slovenska. Hlavná téma mýty a legendy bola naživo spoznávaná v okolitých regiónoch, v rozprávkovej prírode. Počas obdobia od 12.06. – 16. 06.  2017 sme navštívili Oravský hrad, Spišský hrad a hrad Strečno. Spolu s našimi žiakmi, Mgr. Zdenkou Nemcovou a vedením školy sme prežili nádherný týždeň plný histórie, vzdelávacích aktivít a zábavy.

SK erasm 5

Dňa 16. februára 2017 sa v školskej klubovni uskutočnil už 6. ročník celoškolskej konferencie v anglickom jazyku. Podujatie, ako už tradične, pripravila a organizačne zabezpečila Mgr. Beata Brziaková, vyučujúca ANJ. So zaujímavými prezentáciami vystúpilo celkom 7 študentov, ktorí sa podelili so svojimi spolužiakmi nielen o zážitky z cestovania a pobytu v cudzej krajine...

V rámci Dňa študenstva 16.11.2016 PK ANJ zorganizovala aktivitu s názvom: SCRABBLE GAME. Zapojili sa do nej študenti z tried: 2.A, B, C, 4.G a 3.D. Žiaci si mohli aj týmto spôsobom overiť svoje vedomosti z angličtiny, ako aj svoju nápaditosť a bystrosť. Za svoju usilovnosť boli odmenení sladkou odmenou.