Simona Čavojcová, III. C, sa dňa 19. 1. 2018 zúčastnila seminára Mladí prekladatelia - Čo ponúka táto profesia?. Seminár sa uskutočnil na pôde Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave a viedla ho  pani Emília Andrejová, prekladateľka Európskej komisie. Prítomní študenti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o tom, ako funguje EÚ, o možnosti uplatnenia sa vo funkcii prekladateľa, aké technológie sa používajú v tejto profesii. Tiež si prakticky vyskúšali svoje zručnosti pri prekladaní textu do rodného jazyka,  získali užitočné rady a tipy pre túto činnosť.

PAV1

 

Na záver pani Andrejová vyhlásila študentov, ktorí vytvorili najlepšie preklady. Naša študentka S. Čavojcová bola medzi nimi a potešili sme sa, že úspešne reprezentuje našu školu. Želáme jej veľa podobných úspechov!

                                                                                                                                                             Mgr. J. Pavlíková

 

 

PAV2

PAV3

PAV 4