Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 24. 5. 2018 študenti I. E navštívili Slovenské  múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v rámci vyučovacieho predmetu veda v anglickom jazyku. Múzeum má 4 expozície: Kras a jaskyne Slovenska, Zem, miesto pre život, Človek, hory, NATURA 2000 a Záhrada múzea. Študenti si pozreli prvé tri expozície a rozšírili si svoju slovnú zásobu o niekoľko anglických výrazov, ktoré si prečítali  v expozíciách. Takto zhodnotila návštevu múzea jedna zo študentiek:

´In the museum we saw what we see in the cave and what makes it interesting. We switched from complete beginnings to the latest news. We could see what life looked like thousands of years before us and compare it with what we see now. The excursion was very interesting because of the exhibits, which look like alive.´

„V  múzeu  sme videli jaskynný život a všetko zaujímavé, čo s tým súvisí. Pozorovali sme zmeny od  úplného počiatku až po súčasnosť. Videli sme, ako život vyzeral pred tisíckami rokov, a mohli sme ho porovnať ho s dneškom. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, pretože exponáty vyzerali ako živé.“

IMG 20180524 113350676

IMG 20180524 123134532