Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

09Ďalší ročník Olympiády v anglickom jazyku opäť pritiahol desiatky študentov a nadchol pedagógov. Týždne príprav súťažných úloh, ako aj štúdium náročných materiálov v pôvodnom jazyku vyvrcholili školským kolom každoročného porovnávania vedomostí a komunikatívnych zručností najlepších študentov.

 V stredu 14. novembra 2018 strávili spolu popoludnie nadšenci anglického jazyka z radov učiteľov aj žiakov. V troch kategóriách mohli na stupňoch víťazov stáť len tí najlepší, avšak výhrou je už samotná účasť, prekonanie nervozity a ostychu a tiež schopnosť používať jazyk, ktorá nám otvára brány a pomáha v profesionálnom živote.

V aktuálnom ročníku si víťazstvo odniesli títo naši študenti, ktorým blahoželáme:

Kategória 2A

 1. Gregor Čalkovský II. A
 2. Andrej Truchlý II. C
  Samuel Kotrla I. B
 3. Adam Kolenčík I. C

Kategória 2B

 1. Kristína Bardyová IV. C
 2. Samuel Mikler III. A
 3. Simona Čavojcová IV. C

Kategória 2C1

 1. Tereza Balačinová I. E
 2. Tomáš Hurta II. E
 3. Terézia Korcová I. E

3