https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=uH3i4msKyys

Dňa 12. decembra 2018 sa v školskej klubovni uskutočnila v poradí už deviata Anglická konferencia pod vedením pani profesorky Mgr. Beaty Brziakovej.

98 študentov 1.- 3. ročníka si pozorne vypočulo 16 prezentácií, ktoré obsahovali z každého rožku trošku. Diváci mali možnosť stretnúť sa s témami o rôznych anglicky hovoriacich krajinách, ich legendách a hudbe, ale nezabudlo sa ani na naše rodné Slovensko. Po skončení oboch častí mali študenti možnosť zahlasovať za najlepšiu prezentáciu. Ceny si za prvé miesto domov odniesli Martin Pecko a Tomáš Hurta z II. E, za druhé miesto Martin Vrždiak z IV. B. Tretie miesto tento rok obsadili dve prezentácie. Emma Koťková a Martina Müllerová z I. E a Marek Červeň z II. E. Víťazi získali vecné ceny a, samozrejme, aj užitočnú skúsenosť, ako vystupovať pred publikom. Poslucháči si zasa odniesli mnoho nových a zaujímavých informácií.

Text: Nina Bačíková II. E

Video: Matej Suchý IV. C