škuty k

https://youtu.be/lFaVHeLwF7E

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Anglickej konferencie v klubovni školy. Spolu 19 študentov vystúpilo s 15 prezentáciami na rôzne zaujímavé témy od histórie cez literatúru, známe osobnosti populárnej hudby, turistické atrakcie, divy sveta, aktuálne problémy spoločnosti atď.

Okrem súťažných prezentácií odzneli aj dve nesúťažné – hosťujúca študentka Rottary z USA Emelia Rose Tombrella, III. E, porozprávala o svojej krajine, štáte, meste, škole a odpovedala na otázky študentov. Študentka Lucia Tonhajzerová, III. D, poinformovala študentov o možnosti zúčastniť sa jazykového kurzu vo Veľkej Británii v meste Eastbourne.

Ako poslucháči sa zúčastnili študenti I. B, C, E, II. A, E, III. A, B, C, D, E a IV. A, C, D, spolu 86 študentov.

Hlasovanie rozhodlo o najúspešnejších prezentáciách v obidvoch častiach.

Prvá časť:

1. miesto Lenka Mokrá, II. E

2. miesto Anna Badáňová, II. E

3. miesto Marie Bracke, I. E

Druhá časť:

1. miesto Peter Malček, IV. C, a Tomáš Hurta, III. E

1. miesto Martin Pecko, III. E

2. miesto nebolo udelené

3. miesto Linda Mrníková, III. E

Všetci študenti podali skvelé výkony vo veľmi dobrom a plynulom anglickom jazyku. Všetkým ďakujeme za odvahu vystúpiť a úspešne prezentovať a tešíme sa na ďalší ročník v budúcom školskom roku.

Konferenciu pripravila a zorganizovala Mgr. Beata Brziaková, vyučujúca ANJ.