Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 8. 12. 2017 sme sa so študentmi 3. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Navštívili sme celosvetovo známu výstavu The Human Body Exhibition – Ľudské telo v Inchebe. Na vystavených exponátoch sme si prezreli anatomickú stavbu ľudského tela, videli sme zblízka jednotlivé orgány a sústavy. Z výkladu medikov sme sa dozvedeli mnoho o fyziológii sústav, ale aj o ochoreniach a poškodeniach orgánov. Pozreli sme si aj zaujímavé videá a navštívili interaktívnu miestnosť, kde sme si overili naše poznatky z poskytovania prvej pomoci.

20171208 135231

20171208 204509

20171208 204933

20171208 204420

Po návšteve výstavy nám ešte ostal čas na vianočné nákupy. Užili sme si aj cestu vlakom a preplnenou MHD v Bratislave. To nás však neznechutilo. Domov sme sa vrátili bohatší o nové vedomosti a zážitky. To, čo sme sa aj prostredníctvom výstavy o ľudskom tele naučili, využijeme pri ďalšom štúdiu anatómie ľudského tela na hodinách biológie.

Na záver chceme poďakovať všetkým účastníkom exkurzie. Nielen za slušné správanie a rešpektovanie pokynov pedagogického dozoru, ale aj za to, že preukázali svoje vedomosti z biológie a dokázali pohotovo reagovať na otázky sprevádzajúcich medikov týkajúce sa anatómie ľudského tela.

Mgr. Lucia Smižiková, Mgr. Peter Kráľ