Študenti, ktorí navštevujú seminár z biológie s rozšíreným vyučovaním genetiky, absolvovali v stredu 24. 1. 2018 prvé praktické cvičenie vďaka spolupráci s OZ Harpuna v BioMede (Martinské centrum pre biomedicínu). Po prehliadke laboratória a vysvetlení teórie sa pustili do práce. Ich úlohou bolo izolovať plazmidovú DNA z buniek baktérií E. coli. Svoju zručnosť si overili pri pipetovaní pomocou špičkových laboratórnych pipiet. Po asi 3 hodinách práce sa každej skupinke podarilo získať vlastnú vzorku plazmidovej DNA baktérií, ktorá im poslúži pri ďalšom laboratórnom cvičení.

Sme veľmi radi, že máme možnosť absolvovať tieto praktické cvičenia v krásnom a kvalitne vybavenom laboratóriu a aplikovať naše teoretické poznatky pri realizovaní praktických aktivít. 

Viac informácií o činnosti OZ Harpuna: http://skolskareforma.sk/

20180124 130204

Viac fotografií:

https://drive.google.com/drive/folders/1RETCvfslAvv6WlRXxcN8B2BmPu090e1T?usp=sharing