Problémy našej plánéty Zem sa nás dotýkajú čoraz viac. Sú to vážne témy, nad ktorými sa často zamýšľame a aj sa ich snažíme riešiť. 22. apríl je  Dňom Zeme. Žiaci 1. ročníka pripravili pred areálom biológie aktuálnu nástenku, ktorou chceli vyjadriť znepokojenie týkajúce sa vody, vzduchu, odpadkov, ekosystémov a i. Aj všetci žiaci 2. ročníka si na hodinách biológie pripravili prezentácie na tému Vplyv klimatických zmien na ekosystémy. Poňali to ako malé triedne konferencie a ich postoje a argumentácie boli na vysokej úrovni.

IMG 5906

IMG 5907

IMG 5908

IMG 5909