Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Centrum pomoci Ligy proti rakovine spolu s GVPT zorganizovali v mesiaci december dve prednášky pre žiakov 1. ročníka.

Poslaním bolo venovať sa mládeži v oblasti zdravého životného štýlu, prevencii civilizačných  chorôb a i. Prednášky žiakov zaujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

tav