Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Staroslovenská škola hlaholiky foto

Spoznávanie slovenských dejín, pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru a osvojovanie si jazyka našich predkov slovom aj písmom – to bol cieľ súťaže s názvom Staroslovenská škola hlaholiky, ktorej 3. ročník sa konal 28. novembra 2018 v Žiline.