Skupinka tretiakov, seminaristov z dejepisu, s pani profesorkami Mgr. Evou Šimovou a Mgr. Luciou Truchlou vyrazila 8. júna 2018 do Banskej Bystrice. Hlavným cieľom dejepisnej exkurzie bola návšteva Múzea SNP, kde sa študenti dozvedeli informácie o 2. svetovej vojne a SNP, významnej etape slovenských dejín. múz SNP

Vďaka zaujímavému výkladu Mgr. Juraja Lepiša, PhD. sa stala dvojhodinová prehliadka pútavou.