Dňa 22. 6. 2018 sa uskutočnila v priestoroch klubovne GVPT kreatívna prednáška o fungovaní totalitných režimov spojená s diskusiou podporujúcou kritické myslenie. Prednáška bola realizovaná občianskym združením Living Memory, zúčastnili sa jej študenti III. C a III. D triedy.

living memory 1

living memory 2 1

living memory 3