ŠTUDENTSKÁ DEJEPISNÁ KONFERENCIA 1V súvislosti s oslavami 100. výročia Martinskej deklarácie a vzniku ČSR zorganizovala PK dejepisu 25. októbra 2018 študentskú dejepisnú konferenciu

venovanú týmto významným udalostiam. Vystúpili na nej študenti 3. ročníka, predovšetkým seminaristi z dejepisu, ale výborne sa prezentovala aj študentka 1. ročníka Lenka Dubická. Jednotlivé príspevky pripomenuli dôležité udalosti v Čechách aj na Slovensku, ktoré viedli k vzniku spoločného štátu, a podrobnejšie analyzovali význam Martinskej deklarácie. Niekoľko prezentácií priblížilo aj významné osobnosti späté so vznikom ČSR, akými boli Matúš Dula, M. R. Štefánik a T. G. Masaryk.

 

ŠTUDENTSKÁ DEJEPISNÁ KONFERENCIA 2

ŠTUDENTSKÁ DEJEPISNÁ KONFERENCIA 3