Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Staroslovenská škola hlaholiky foto

Spoznávanie slovenských dejín, pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru a osvojovanie si jazyka našich predkov slovom aj písmom – to bol cieľ súťaže s názvom Staroslovenská škola hlaholiky, ktorej 3. ročník sa konal 28. novembra 2018 v Žiline.

Súčasťou súťaže bola prednáška, prednes hymnickej básne Proglas v staroslovenčine v podaní slovenského herca a recitátora Jozefa Šimonoviča a tvorivé dielne hlaholiky zakončené výstavou výtvarných prác. Našu školu reprezentovali šikovné študentky 1. ročníka – Rebeka Čamborová z I. B, Adriána Jesenská, Barbora Pekáriková a Barbora Marcela Srníková z I. C. Medzi desiatkami súťažiacich sa nestratili, naopak, získali najviac ocenení. Barbora Marcela Srníkovázvíťazila v prednese Proglasu a ocenená bola aj jej výtvarná práca. Adriána Jesenská získala za originalitu svojej výtvarnej práce inšpirovanej hlaholikou dokonca Cenu Hlaholskej akadémie. Blahoželáme!