Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

foto k č. 6 Dejepisná exkurzia do Banskej Bystrice

26. apríla 2019 vycestovala vlakom skupinka tretiakov, seminaristov z dejepisu, s pani profesorkou Mgr. Evou Šimovou na tradičnú exkurziu do Banskej Bystrice. Cieľom exkurzie bola predovšetkým návšteva Múzea SNP, kde sa vďaka pútavému výkladu sprievodcu podrobnejšie oboznámili s obdobím druhej svetovej vojny a SNP, ale príjemné počasie umožnilo aj prehliadku historického centra mesta.