Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

foto k č. 7 Dejepisná konferencia plagát

Pri príležitosti 100. výročia znovuotvorenia nášho gymnázia zorganizovali vyučujúce dejepisu

Mgr. Katarína Kučmová a Mgr. Eva Šimová 3. októbra 2019 študentskú dejepisnú konferenciu. Vystúpili na nej nielen naši študenti, ale aj PhDr. Hana Zelinová zo SNM a Mgr. Lucia Segľová, PhD., naša bývalá žiačka. Účastníci konferencie sa dozvedeli, ako sa v priebehu 20. storočia menili priestory a názvy školy, ako vyzeralo vyučovanie v čase vojny, aj aká bola mimoškolská činnosť žiakov. Vďaka záverečnej prezentácii zistili, že aj niektoré mediálne známe osobnosti sedeli v laviciach nášho gymnázia.

foto k č. 7 Dejepisná konferencia Boris Hnila