Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

foto k č. 8 Projektové vyučovanie v dejepise

Ročníkový projekt v dejepise s názvom Čo skrýva Pamätná izba gymnázia? bol venovaný výtvarnému umelcovi, ilustrátorovi detských kníh a pedagógovi Jaroslavovi Vodrážkovi. Práve v Pamätnej izbe sa nachádza kronika školy s jeho ilustráciami. Výsledkom projektu bola výstava o jeho živote a tvorbe, cieľom ktorej bolo predstaviť Jaroslava Vodrážku nielen ako umelca, ale aj ako profesora, ktorý pôsobil na našej škole v medzivojnovom období. Súčasťou výstavy boli reprodukcie jeho diel, ilustrácie detských kníh a spomienky učiteľov a študentov.