Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Koncom apríla sa v Žiline konalo krajské kolo náročnej vedomostnej súťaže Mladý Slovák.

Našu školu úspešne reprezentovali víťazi školského kola Matúš Ondreják z II. B a Michal Miloslav Kevický z III. D. Medzi stovkou súťažiacich sa nestratili, dokonca Matúš Ondreják s prehľadom zvíťazil aj v krajskom kole a stal sa tak najlepším mladým Slovákom. Blahoželáme!

Mladý Slovák

Spoznávanie slovenských dejín, pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru a osvojovanie si jazyka našich predkov slovom aj písmom – to bol cieľ súťaže s názvom Staroslovenská škola hlaholiky, ktorej 2. ročník sa konal 21. 11. 2017 v Žiline. Súčasťou súťaže bol workshop, tvorivé dielne hlaholiky a v apríli sa úspešní účastníci zúčastnia aj národného výstupu na Devín. Medzi stovkou súťažiacich sa nestratili naše dve študentky,

Každoročne v júni sa v Žiline vyhodnocujú súťaže organizované odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Vyhodnocujú sa výtvarné, literárne a vedecké práce, ale študenti si merajú sily aj v náročnej vedomostnej súťaži Mladý Slovák. Našu školu v krajskom kole reprezentovali víťazky školského kola Terézia Chromeková  a Tímea Cingelová z III.C. Medzi stovkou súťažiacich z celého Žilinského kraja skončila Terézia na 4. mieste Tímea na 7. mieste, pričom Teréziu delil od medailovej pozície jeden jediný bod.  Mladý Slovák jún 2017

Koncom marca a v apríli sa zaktivizovali študenti, ktorí sú ochotní venovať spoznávaniu histórie trochu viac času ako ostatní. Zapojili sa do viacerých súťaží v rámci kraja a Slovenska.

Evka Jánošíková z III. A postúpila s prácou  Od Edisona cez Jánošíka  po reality show do krajského kola SOČ, kde skončila na 6. mieste.

Simona Guráňová, Daniel Kysel  a Radka Lichnerová  z III. A sa zúčastnili krajského kola česko-slovenskej dejepisnej súťaže v Žiline. Neprebojovali sa síce do medzinárodného kola, ako ich predchodcovia pred dvoma rokmi, ale získali cenné skúsenosti do budúceho ročníka.

Výber tretiakov riešil školské kolo súťaže Mladý Slovák. Na prvých dvoch miestach sa umiestnili Terézia Chromeková  a Tímea Cingelová z III. C a postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať v júni v Žiline.

Terka Lazarová zo IV. F reprezentovala našu školu v krajskom kole dejepisnej olympiády.  Po absolvovaní náročného testu a obhajobe práce získala 2. miestopostúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme a držíme palce v celoštátnom finále!