Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 26. marca 2015 sa v Liptovskom Hrádku konalo krajské kolo SOČ, na ktorom sa zúčastnili naši študenti Filip Sopóci (3.D) a Matúš Lazar (3.B), víťazi okresného kola SOČ v kategórii dejepis. Na krajskom kole sa umiestnili na krásnom 2. mieste a so svojou prácou nás budú reprezentovať na celoslovenskej prehliadke SOČ v Pieštanoch.