Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Každý rok je neoddeliteľnou súčasťou predmetu energia enviromentálne podujatie. Tento školský rok sme mali 5. 6. 2018 Eko Deň. Celá udalosť vyzdvihovala najmä problematiku vody. Žiaci druhého ročníka dostali možnosť zdieľať svoje vedomosti, ktoré nadobudli počas školského roka pod vedením p. prof. Beňuškovej a p. prof. Špigúthovej, so žiakmi z nižšieho ročníka. O čom sa na Eko dni rozprávalo?IMG 20180604 091617

5. 4. 2018 sme absolvovali exkurziu Voda v Turci. V rámci predmetu energie II. A a II. D sme mali možnosť aj za pomoci rodiča našej žiačky prezrieť si vodné dielo Turček, malú vodnú elektráreň v Necpaloch a prameň pitnej vody v Necpalskej doline. Turček je vodné dielo slúžiace ako zdroj pitnej vody pre región Prievidze a Kremnice. Prechádzajúc priestormi v hrádzi priehrady v hĺbke vyše 70 m bolo viacerým, ktorí majú z uzavretých priestorov fóbiu, všelijako. Ľahšie sa už dýchalo na hrádzi, kde sa núkali krásne výhľady na prírodu zobúdzajúcu sa po dlhej zime do jari. Poslednú zastávku sme mali v Necpalskej doline, kde nás pracovník Turvodu sprevádzal miestom, odkiaľ sú zásobované pitnou vodou mestá Martin a Vrútky. Prameň s mimoriadne kvalitnou vodou má výdatnosť 640 litrov za sekundu. Vody máme dosť a denno-denne, preto si ani neuvedomujeme, aké poklady nám príroda v Turci ponúka.
IMG 20180405 110839