Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Kategória F: Školského kola olympiády sa zúčastnili 9 žiaci, z toho bolo 8 úspešných riešiteľov. Lukáš Bielesch z 2.F triedy postúpil až do celoslovenského kola, kde obsadil 2. miesto.

Kategória G: Školského kola olympiády sa zúčastnilo 27 žiakov, z toho bolo 19 úspešných riešiteľov. Zuzana Krištofíková z 1.F triedy nás reprezentovala v okresnom kole, kde obsadila 4. miesto.

Kategória Z: Žiaci súťažili prostredníctvom internetu. Do celoslovenského kola sa dostal Dominik Kevický z 3.B triedy,v ktorom obsadil 6. miesto.