Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V dňoch 19. – 20. a 21. marec sa uskutočnila akcia Balkánske dni, ktorú organizovala 2.C trieda v spolupráci so školskou kuchyňou. Jej cieľom bolo priblížiť žiakom krajiny Balkánu, ich geografiu, históriu, kultúru a gastronómiu. Počas troch dní sa uskutočnili nasledovné akcie:

 

I. Geografická súťaž o krajinách Balkánu: Zúčastnilo sa jej 37 žiakov takmer zo všetkých tried školy. Na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. Dominik Kevický, 3.B, 2. Lívia Longauerová, 4.F, 3. Jakub Ďurica, 1.D.

II. Súťaž „O najrýchlejšieho jedáka školy“, v ktorej zvíťazil Matúš Havran z 3.D triedy, ktorý s časom 0:47 min. nemal konkurenciu.        

III. Beseda s pánom Jaroslavom Ertlom, kuchárskym odborníkom, ktorý navštívil mnohé krajiny a mohol účastníkov besedy zoznámiť s gastronomickými zaujímavosťami orientu.

Súčasťou akcie bola výzdoba jedálne so symbolmi Bulharska, Chorvátska a Grécka, ako i balkánsky jedálniček s národnou hudbou. 


 

dscf3941
dscf3941 dscf3941
dscf4072
dscf4072 dscf4072
dscf4075
dscf4075 dscf4075
dscf4083
dscf4083 dscf4083
dscf4084
dscf4084 dscf4084
dscf4102
dscf4102 dscf4102
dscf4124
dscf4124 dscf4124
dscf4146
dscf4146 dscf4146
dscf4162
dscf4162 dscf4162
dscf4256
dscf4256 dscf4256