Žiaci navštevujúci seminár z geografie sa v septembri zúčastnili exkurzie na Čističku odpadových vôd vo Vrútkach.