22.marca 2016 sa uskutočnil VI. ročník Geografickej konferencie v školskej klubovni.  So svojimi prácami vystúpili 13 žiaci z tried 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.F, 3.G a 6.F. Účastníci sa prostredníctvom prezentácií zoznámili so zaujímavosťami zo sveta i Slovenska.

Niektoré príspevky boli veľmi autentické, keďže sa týkali krajín, ktoré žiaci sami navštívili a mohli sa podeliť so svojimi dojmami a postrehmi. Ako hosť vystúpila Garcia Perez Mariana, rodáčka z Mexika, ktorá tento školský rok navštevuje našu školu v 3.F triede. Účastníkov zoznámila so svojou rodnou krajinou. Hovorila po anglicky a podľa reakcií publika, tlmočnícke služby kamarátky nebolo treba využiť.

IMG 1017

Program VI. ročníka Geografickej konferencie

1. Michaela Hriňová, 3.C – „Sedem divov starovekého sveta“

IMG 1003

2. Garcia Perez Mariana, 3.F – „Moje Mexiko“

IMG 1019

3. Sarah Mária Verníčková, 3.G – „Španielsko“

IMG 1022

4. Norbert Hoferica, Tomáš Kameništiak, 3.G – „Automobilový priemysel"

IMG 1034

5. Matej Jurčík, Jakub Krcho, 3.F, Juraj Michálek, 3.B – „Čína“

IMG 1060

6. Lesia Hoghová, 2.D – „Jaskyne Slovenska“

IMG 1127

7. Natália Matulová, 3.F – „Nový Zéland“

IMG 1148

8. Juraj Kurek, 6.F – „Nových sedem divov sveta“

IMG 1117

9. Juraj Pančík, 3.G - Albánsko

IMG 1160

10. Vladimír Németh, 3.A – „Zaujímavé miesta sveta“

IMG 1166