Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Kolektív 3.B triedy pripravil anketu o najatraktívnejšie miesta nášho kraja. Žiaci vybrali 21 zaujímavých lokalít, ktoré boli zverejnené na nástenke i www stránke školy. Každý, kto mal záujem sa zapojiť do hlasovania, mal možnosť vybrať sedem najzaujímavejších lokalít. Odovzdaných bolo 240 hlasovacích lístkov, z ktorých boli verejným žrebovaním vybratí traja výhercovia, keďže akciu sponzorovalo Občianske združenie Gymnázia VPT. Cieľom akcie bolo zoznámiť sa so zaujímavosťami miestneho regiónu a zistiť, ako poznáme to, čo máme najbližšie . Po spočítaní všetkých hlasov boli za Sedem divov Žilinského kraja vyhlásené nasledovné lokality: Súľovské skaly, hrad Strečno, Jánošíkove diery, Šútovský vodopád, Gaderská a Blatnická dolina, Oravský hrad a Demänovská jaskyňa slobody.

 2. ročník geografickej konferencie sa uskutočnil 27. marca 2012. Ako hostia vystúpili Ing.Ján Topercer, CSc. a RNDr.Daniel Dítě, PhD., obaja odborníci v otázkach krajinnej ekológie a biogeografie. Zo  žiakov na konferencii so svojimi prezentáciami vystúpili deviati z tried 2.F, 3.B, 3.D, 3.G a 4.D s nasledovnými témami: KĽDR, Európska kuchyňa, Modrý mauricius, Pamiatky UNESCO na Slovensku, Stratený v Transylvánii, Vatikán, Španielsko, Škótsko.

 

Kategória F: Školského kola olympiády sa zúčastnili 9 žiaci, z toho bolo 8 úspešných riešiteľov. Lukáš Bielesch z 2.F triedy postúpil až do celoslovenského kola, kde obsadil 2. miesto.

Kategória G: Školského kola olympiády sa zúčastnilo 27 žiakov, z toho bolo 19 úspešných riešiteľov. Zuzana Krištofíková z 1.F triedy nás reprezentovala v okresnom kole, kde obsadila 4. miesto.

Kategória Z: Žiaci súťažili prostredníctvom internetu. Do celoslovenského kola sa dostal Dominik Kevický z 3.B triedy,v ktorom obsadil 6. miesto.