Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

logo na nadácia orangeI keď následkom koronavírusu je možné akcie v našej škole spočítať na prstoch jednej ruky, podarilo sa nám v posledných dňoch tento trend napraviť. Vďaka obetavej a nezištnej práci predmetovej komisie informatiky, Fakulte riadenia a informatiky UNIZA a lektorom až z Prahy sa 11. - 12. februára uskutočnila séria online aktívnych workshopov v rámci projektu LOOP podporeného Nadáciou Orange.