Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline ponúkla našim študentom možnosť zúčastniť sa Kurzu programovania robotov. Túto možnosť využili prváci T. Rafajová (I.D) a M. Miškolci (I.A). Počas jarných prázdnin sa na 5-dňovom kurze naučili osádzať plošné spoje na programovaciu dosku Arduino a dokázali túto dosku naprogramovať. 

terka 3

terka2

Michal Miškolci: "Túto dosku sme osádzali - najprv napastovali, dali tam súčiastky, dalo sa to do pece, potom ešte niečo zacínovali a odskúšali, či to funguje, a šlo to.Tereza Rafajová: "dokonca sme nemali ani jednu chybu, boli sme na oživovaní asi iba minútku"

Terka

Kurzu sa zúčastnil aj žiak ZŠ A. Dubčeka Matúš Adamko. Sme radi, že naši študenti vedia zmysluplne využiť čas aj počas jarných prázdnin a chcú sa učiť stále niečo nové. Na záver by sme chceli poďakovať "FRI-čke" za možnosť zúčastnenia sa tohto kurzu.