Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Tešíme sa z víťazstva Michala Miškolciho, II. A, Terezy Rafajovej, II. D, a Tomáša Štefanova, II. B.

Víťazi GVPT RR 2017 1

Diplom RoboRave 1

V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) konal tretí ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2017. Už tretí rok Informačné centrum mladých, n. o. Martin v spolupráci s AMAVET klubom 549 z Martina a Žilinskou Univerzitou v Žiline organizujú túto súťaž, ktorá mohla byť v tomto roku zrealizovaná aj  vďaka finančnej podpore MATADOR Group.

Motto súťaže „Today´s  Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes  hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“. Táto súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov. Do tohto ročníka sa prihlásilo 29 tímov z celého Slovenska, čo je viac ako dvojnásobný počet oproti minulému roku. Prihlásené tímy bojovali v troch kategóriách: súboj rytierov, doprava loptičiek (má dve podkategórie, určené zvlášť pre žiakov základných a stredných škôl) a hasenie ohňa ( čo je najzložitejšia kategória ), v ktorej  úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a  zhasnúť 4 horiace sviečky).  Víťazmi tejto najzložitejšej kategórie sa stali študenti z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha Martin, a to Michal Miškolci, Tereza Rafajová a Tomáš Štefanov s robotom, ktorý má názov FBRD. Okrem získaných vecných darov boli nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré bude v tomto školskom roku v máji 2018 organizované v meste Albuquerque, v štáte Nové Mexiko v USA, kde sa stretne cca 1.800 nadšencov robotiky z celého sveta. V kategórii JUSTING - 2  ( Súboj rytierov - 2 ) získali pekné 3.miesto žiaci Základných škôl z Martina, členovia  záujmových útvarov S CVČ, Malá hora 3 Martin, Filip Husárik a Nicolas Mažári s robotom BTP. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky súťaže.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Žilinskej univerzity za pomoc, poskytnutie priestorov a  príjemnú atmosféru Festivalu.

Kontakt: Ing. Helena Ristvejová

ICM, n. o.

Malá hora 3, 036 01 Martin

www.icm.sk