Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

volkswagen logoDňa 27. októbra 2017 sa na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha uskutočnil už 3. ročník robotickej súťaže G-Robot. Súťaž je určená žiakom základných škôl, ktorí s robotikou začínajú. Tento rok sa prihlásilo 37 tímov z celého Slovenska. V kategórii Vlastný model si jednotlivé tímy pripravili prezentáciu robota, ktorý mal predstavovať dopravný prostriedok budúcnosti. V obrovskej konkurencii 30 tímov sa v tejto kategórii najviac darilo žiakom z Katolíckej spojenej školy z Banskej Štiavnice Marekovi Ivaničovi a Šimonovi Sedlákovi, ktorí si odniesli víťazstvo. 

G Robot 3

Kategória Vlastný model

  1. miesto: B-team - Katolícka spojená škola, Banská Štiavnica, Marek Ivanič, Šimon Sedlák
  2. miesto: XLC-Younglings - ZŠ Tribečská Topoľčany, Jakub Gál, Šimon Peter, Samuel Peter
  3. miesto: Jerguš - ZŠ Trstená, Jerguš Bielončík
  4. Ďalšie poradie

G Robot 43

Tento rok sme do kategórie Staviame Slovensko pripravili pomerne náročnú úlohu s názvom Robotické piškvorky. Žiaci mali skonštruovať a naprogramovať robota, ktorý by na dráhe s políčkami, dokázal zostaviť piškvorku (3 za sebou idúce kvádre) za čo najkratší čas. Aby to nebolo také jednoduché, robotom zavadzal pri posúvaní piškvoriek tzv. "odpad". S danou úlohou sa najlepšie popasoval Jakub Gál z Ludaníc a odniesol si tak najhodnotnejšiu cenu v podobe kompletnej LEGO stavebnice EV3.

Kategória Staviame Slovensko

  1. miesto: RobotSapiens - ZŠsMŠ, Ludanice, Jakub Gál
  2. miesto: Programmers - ZŠ Nábrežná, Nové Zámky, Tomáš Lenčéš
  3. miesto: RoboSpoj - Základná škola, Spojová, Banská Bystrica, Richard Vladyka, Peter Kapsiar, Dušan Berko
  4. Ďalšie poradie

G Robot 18

V spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky ŽU v Žiline sme zostavili porotu. Pracovala v zložení: Norbert Adamko, Veronika Olešnaníková, Michal Varga, Róbert Žalman (všetci za FRI ZA), a Michal Čadecký (z firmy M2M solution). V porote nechýbal ani bývalý riaditeľ gymnázia p. Marián Štefko. 

Touto cestou  sa chceme poďakovať Nadácii Volkswagen, špeciálne pánovi Dušanovi Lepišovi, bez ktorého by sme túto akciu nedokázali uskutočniť. Cieľom súťaže bolo, aby sa hodnotné ceny dostali do škôl, ktoré so svojimi žiakmi robia robotiku. A to sa nám podarilo. Súťaž G-Robot podporila aj Nadácia EPH, ktorá zastrešila náš projket s názvom Rozvoj robotiky v regióne Turiec.

Chceme sa poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí sa spolu so svojimi učiteľmi a rodičmi zúčastnili tejto peknej akcie. Dúfame, že všetkým súťažiacim zostala motivácia pracovať na sebe ďalej. Obrovské ďakujem patrí určite učiteľom, ktorí sa žiakom venujú, a rodičom, ktorí podporujú svoje deti. 

Za to, ako bola akcia zvládnutá, patrí obrovské poďakovanie T. Dudíkovi a jeho organizačnému tímu.

Nezabudnuteľnu atmosféru si môžete pripomenúť aj na týchto fotkách

G Robot 44