Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V dňoch 10.-11.2.2018 sa v Poľsku v meste Lodž konalo stredoeurópske semifinále robotickej súťaže First Lego League, do ktorého sa prebojoval aj náš tím v zložení Marek Červeň 1.B, Vanessa Piatrová 1.B, Andrej Benko 1.D, Tereza Rafajová 2.D, Tomáš Štefanov 2.B, Michal Miškolci 2.A, Matúš Uhlár 1.A, Michaela Mrníková 3.D a Marek Bátory 2.A (Fire Breathing Rubber Duckies).

Na súťaž sa náš tím poctivo pripravoval. Vylepšoval sa projekt a taktiež konštrukcia nástavcov a dizajn robota. Súťažili sme v 4 kategóriách: Robot Dizajn, Robot Game, Teamwork a Výskumný projekt. Najlepšie umiestnenie sme dosiahli v Teamworku – 5.miesto. Napriek všetkému nás najviac teší celospoločensky pozitívny dopad nášho výskumného projektu, ktorým sme dokázali osloviť základné a stredné školy na Slovensku, a motivovať mladých ľudí k pitiu zdravej pitnej čistej vody. Realizovali sme niekoľko workoshopov o vode pre deti ZŠ. Nadviazali sme dlhodobú spoluprácu s Nadáciou Turčianskej vodárenskej spoločnosti, počas ktorej plánujeme robiť workshopy o vode pre žiakov základných škôl aj naďalej. Súťaž nám veľa dala. Získali sme množstvo cenných skúseností, ktoré chceme využiť v ďalšom ročníku súťaže. Spopularizovali sme pitie zdravej pitnej vody v Turci a už teraz sa tešíme na tému budúceho roka a tou je VESMÍR. Chceme sa poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by sme na súťaž nemohli ísť. Sú to: mesto Martin, VÚC, Turvod a Leaf. 

 IMG 5070

https://photos.app.goo.gl/LEVpvrm0UFscjURY2

Redakcia PC revue natáčala šoty jednotlivých slovenských tímov. Tu je video ( na 5:56), kde Michaela Mrníková vysvetľuje podstatu nášho projektu.  https://www.youtube.com/watch?v=a44h7waJnyY&t=7s

Diplom Poľsko