Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

1

 V dňoch 31.5.2018 a 1.6.2018 organizujeme na Gymnáziu VPT v spolupráci s SPŠ v Martine dvojdňovej konferencii Python Days. Je to už druhý ročník. Ide o informatickú konferenciu pre študentov stredných škôl (najmä pre študentov GVPT a SPŠ). Prednášky a workshopy budú viesť bývalí študenti gymnázií a priemyslovky, ktorí pracujú ako profesionálni programátori - Ján Kalmár a Jakub Dubec. Naše pozvanie prijal Marek Mansell - študent FIIT STU, ktorý je aj podpredsedom občianskeho združenia SPy, ktorý organizuje konferenciu PyCon ako aj workshopy pre nadšencov programovacieho jazyka Python a pre učiteľov informatiky.

2

Pôsobí ako lektor pre výučbu hardvéru a zaoberá sa tvorbou online materiálov pre túto problematiku. Profesionálne sa venuje vývoju hardvérových prototypov. Vo voľnom čase sa venuje mentorovaniu stredoškolákov pri tvorbe svojich vlastných softvérových alebo hardvérových projektov.

Celkový trend týkajúci sa výučby informatiky na základných a stredných školách smeruje k tomu, aby sa neučila nepotrebná teória v štýle "výborne, naprogramovali sme jednu úlohu, poďme na ďalšiu", ale aby sa deti učili niečo, čo môžu využiť v realite , Aby boli deti / študenti pomocou jednoduchej dosky zvanej Micro: bit a pomocou senzorov a motorov, mohli vyskladať a naprogramovať zariadenie alebo robota napr. na automatické polievanie kvetov, vlastnú meteo stanicu ap. Tento moderný spôsob vyučovania smerom k praxi chceme zachytiť. Preto sme pozvali učiteľov z Gymnázií Žilinského kraja, aby sme spoločne naučili pracovať s touto modernou technológiou. Marek svoje školenie ponúka zadarmo. Vo štvrtok (31.5.2018) sa uskutoční workshop pre študentov GVPT a SPŠ av piatok Workshop pre učiteľov.

Dni Pythonu nebudú len o nových moderných technológiách, ale aj o úzkej spolupráci dvoch martinských stredných škôl.

Python Days nebude len o nových moderných technológiách, ale aj o úzkej spolupráci dvoch martinských stredných škôl. Študenti SPŠ v Martine  nedávno absolvovali pod vedením RNDr. Miroslavy Šturmovej už dvakrát študijný pobyt vo Veľkej Británii v Duddley College. Skupina 10 žiakov zo SPŠ Martin z III.A triedy - odbor technické lýceum zrealizuje pre študentov GVPT workshop o VPython pod vedením  "šéfa "skupiny - Mareka Višňovca. RNDr. Miroslava Šturmová bude odborným garantom tejto časti konferencie,

Konferenciu Python Days 2.0  finančne podporil bývalý absolvent SPŠ Peter Janotík. Ďakujeme tiež občianskemu združeniu EDUKA, ktoré pracuje na podporu vzdelávania SPŠ Martin.

 Konferencie sa zúčastní asi 28 študentov SPŠ a asi 30 študentov GVPT. Pre gymnazistov - seminaristov z informatiky (3.ročník) a pred budúcimi seminaristami z informatiky (2.ročník) je táto akcia POVINNÁ.