Včera 31.5.2015 sme absolvovali prvý deň dvojdňovej IT konferencie Python days, ktorej sa zúčastnili študenti troch stredných škôl SPŠ v Martine, GVPT v Martine a Bilingválneho gymnázia Sučany. Python Days je IT konfrencia venovaná Pythonu.DSC 3934 1

Študenti absolvovali prednášky a workshopy. Viedli ich profesionálni programátori, odborníci z praxe (vývojári a developeri). Jakub Dubec, bývalý študent gymnázia, dnes študent FIIT STU a programátor v BACKBONE, s.r.o,  Ing.Ján Kalmár, absolvent našej priemyslovky, dnes programátor spoločnosti Nokia a Marek Mansell, študent FIIT STU, 

DSC 0363

podpredseda občianskeho združenia SPy, ktoré organizuje konferenciu PyCon ako aj workshopy pre nadšencov programovacieho jazyka Python a pre učiteľov informatiky. Ďakujeme im, že svoj čas, vedomosti a skúsenosti, ale  aj  nadšenie, elán a programátorský humor venovali dnes našim žiakom. A to bez akéhokoľvek nároku na honorár!

 DSC 3959 15

Veríme, že  prednášky a wokshopy “Python a C” (J. Kalmár), “Ako písať pekný kód v Pythone” (J. Dubec), “Možnosti práce s Micro:bitmi” (M. Mansell), “Základy Data Science v Pythone” (J. Dubec), zaujali všetkých účastníkov konferencie. S Micro:bitmi už začali pracovať študenti na SPŠ. Svoje práce prezentovali počas prestávok.

Sme prevedčení, že organizácia podobnýh akcií ako bola táto, má pre študentov zmysel. Od profesionálnych programátorov sme sa dozvedeli o nových trendoch v programovaní, aké technológie sa kombinujú s Pythonom a na aké typy projekov je Python vhodný. Studenti tak vidia priame využitie jazka v praxi. Konferencie tohto typu by mali byť bežnou súčasťou vyučovania budúcich informatikov. Majú nielen motivačný charakter, ale pomáhajú aj nám - učiteľom získať prehľad v danom obore. 

Cieľom konferenice bolo niečo študentov nové naučiť. Čo všetko na prednáškach a workshopoc odznelo, nájdete v nasledujúcich odkazoch:

Ján Kalmár - “Python a C”

Jakub Dubec - “Ako písať pekný kód v Pythone”

Marek Mansell - “Možnosti práce s Micro:bitmi”

DSC 3935 2

Ján Kalmár

DSC 3944 8

Jakub Dubec

DSC 0383

Marek Mansell

Cieľom konferencie Python Days je ukázať žiakom - budúcim programátorom, aké projekty sa v Pythone vo firmách robia, čo je pre programátora v Pythone dôležité vedieť, kam smerujú trendy ap.  Študenti takto vidia, kde všade sa ako programátori v Pythone budú vedieť uplatniť. Práve prebieha druhý deň konferencie, kde študenti SPŠ pod vedením Mareka Višňovca  vedú workshopy o VPython. Privítame dnes aj učiteľov stredných škôl, pre ktorých Marek Mansell pripravil workshop o Micro:bitoch. Tešíme sa, že konferencia má zatiaľ pozitívny ohlas. Konferenciu organizačne pripravili A:Karkušová (GVPT), L.Huňorová (SPŠ). Pre tých, ktorí sa konferencie zúčastniť nemohli, spracovávame videá z prednášok, (uverejníme čo najskôr)

Za organizátorov A:Karkušová (GVPT)

Fotky by Matej Suchý https://photos.google.com/share/AF1QipM-Y_cq6TkO-MfBnSyftq8OEEV0Mo-7P7PiVv-KSGE6b-m8IyEWEWK0Ry6w7rUAfw?key=YXpQalU4bmVIUkJzVkFJS2twTWo3SXk5cGFGRXln