IMG 0163

https://photos.app.goo.gl/hQ4AEHCfvEX99h7v5

Ako každý školský rok tak aj tento sme so všetkými študentami druhého ročníka realizovali multimediálny projekt v rámci predmetov umenie a kultúra a informatika. Študenti III. E pripravili multimediálne projekty v rámci predmetov vyučovaných v anglickom jazyku - občianska náuka a informatika. Úlohou študentov bolo natočiť film v dĺžke trvania minimálne 2 minúty na jednu zo zadaných tém:

  • Pre a proti
  • DIY (pracovné postupy)
  • Čo mám rád/rada
  • Videovizitka z regiónu Turiec
  • Eko-klip
  • Animovaná rozprávka

Práce boli hodnotené dvoma známkami.

  • Z hľadiska umenia a kultúry bolo v projekte hodnotené:

o    idea diela, jej originalita

o    kompozícia diela

o    obsahová náplň diela

o    estetické a umelecké stvárnenie

o    dodržanie autorských práv a etických noriem a morálnych atribútov diela

o    úroveň, spôsob prezentácie práce

  • Z hľadiska informatiky bolo v projekte hodnotené:

o    forma a technika  spracovania videa

o    vhodnosť a správne použitie zvukových stôp

o    vhodne použitý nahratý slovný komentár, zrozumiteľný, dostatočne hlasný (zvládnuť odstránenie šumu zo zvukovej stopy, nastavenie vhodnej hlasitosti a pod.)

o    vhodné použitie efektov, prechodov ap.

o    video musí obsahovať úvodné a záverečné titulky

o    rešpektovanie odporúčania k natáčaniu videa

o    kvalita odprezentovania obhajoby projektu

o    odbornosť pojmov použitá pri obhajobe

o    ukážka použitého softvéru na strihanie videa

Situáciu mali študenti ťažkú. Filmy vytvárali vo svojom voľnom čase, keďže na hodinách informatiky prebiehala bežná online výuka. Navyše pracovali vo dvojiciach a kvôli pandemickej situácii sa reálne nemohli stretnúť. Väčšina filmov vznikala iba vďaka online spolupráci, alebo len s čerstvým negatívnym antigénovým testom. Napriek tomu vznikli nádherné dielka, s ktorými by sme sa s Vami chceli podeliť.

II. A

Peter Mikušiak:

https://www.youtube.com/watch?v=ZKkbxD3_sGY

Lukáš Lettrich:

https://www.youtube.com/watch?v=A-x-fU7b0DM

 

II. B

Monika Majerčíková:

https://www.youtube.com/watch?v=4q7gNB2XVyk

 

II. C

Kristián Šarluška, Matej Stopka:

https://www.youtube.com/watch?v=jiaDpc1qmAM

Dominik Tretina, Filip Dubovec:

https://www.youtube.com/watch?v=YUVOJjGt_k4

 

II. D

Hugo M. Košťál:

https://www.youtube.com/watch?v=PJC4GkJtH2U

Patrik Hasaj a Tomáš Krcho:

https://www.youtube.com/watch?v=dPq7UnwMzHk

Kamila Kršková a Kristína Vanková:

https://www.youtube.com/watch?v=3f2igCo_6t4&t=2s

 

III. E

Terézia Korcová:
https://www.youtube.com/watch?v=jH_NJb-Kq08

Emma Koťková a Martina Müllerová:
https://www.youtube.com/watch?v=pGJaqpcMRos