Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

I tento rok, ako sa už pomaly stáva tradíciou, študenti našej školy a základnej školy A. Dubčeka obhájili postup do európskeho semifinále súťaže FLL (First Lego League). Tento rok to však bola naozaj výzva...

ktorej sa predmetová komisia informatiky postavila zoči-voči. Kompletne nový tím (zloženie pozri nižšie) sme v spolupráci s Mgr. Bibianou Kahánkovou, PhD. (bývalou učiteľkou našej školy) zložili aj zo žiakov základnej školy A. Dubčeka.

IMG 3878

Týmto sme chceli ukázať, že práca predmetovej komisie informatiky sa nezameriava len na edukáciu študentov našej školy, ale myslí koncepčne a snaží sa vzbudiť záujem o informatiku už aj u detí na základných školách. Obrovskú vďaku by sme touto cestou vyjadriť aj RNDr. Alici Karkušovej, ktorá svojou nadčasovou a obetavou prácou výraznou mierou prispela k celkovému víťazstvu. Ako skúsená mentorka zorganizovala stretnutie celého tímu na kľúčovej akcii Noc v Legolabe, kde sa pripravil a zostrojil celkový víťazný koncept. Tak isto po poobediach zostávala v práci do večerných hodín, aby študenti mohli pracovať na tvorbe robota. Nemalé zásluhy na postupe tímu má aj žiak IV. F Matej Jurčík, ktorý sa tento rok zhostil úlohy trénera. Svoje bohaté skúsenosti z predchádzajúcich rokov zúročil a pretavil do úspechu tímu.

Náš tím nováčikov má toto zloženie:  Jakub Sokolík (II.D), Michaela Mrníková (II.D), J. Kašjak (ZŠ A. Dubčeka), Terezka Rafajová (I.D), Marek Bátory (I.A), Michal Miškolci (I.A), Lorna Krivušová (I.A), Tomáš Štefanov (I.B), M. Adamko (ZŠ A. Dubčeka) a M. Doskočil (ZŠ A. Dubčeka)

Tento rok bola hlavná téma Ľudia a zvieratá. Študenti museli skonštruovať robota, ktorý v danom čase musí na hracom stole zvládnuť čo najviac úloh. Súčasťou súťaže je aj výskumný projekt. Náš tím riešil problematiku transportu akváriových rýb. Súťažilo sa v 4 kategóriách:

  • Tímová práca (36 b) – hodnotila sa identita a duch tímu, dosiahnutie cieľa, samostatnosť riešenia úlohy, vyváženosť spolupráce, vzájomná komunikácia a rešpekt, miera vzájomnej pomoci ai.  Porota nám navrhla cenu za kreatívne riešenie pri tímovej úlohe.
  • Robot design (33 b) – hodnotila sa vhodnosť konštrukcie robota, zrozumiteľnosť programu, miera autonómnosti robota, využitie senzorov a navigácie ap.
  • Prezentácia výskumného projektu (44 b) -  hodnotila sa rozsiahlosť analýzy problému, miera inovácie, realizácia myšlienky, nápaditosť a dobrá pripravenosť prezentácie, konzultácie s odborníkmi ai. Stratili sme iba 3 body a z tejto kategórie sme si odniesli 1.miesto.
  • Robot game – vďaka najlepšiemu bodovému zisku spomedzi troch jázd, sme sa dostali až do finále, kde nám jazdy veľmi nevyšli, ale v semifinále sme získali krásnych 92 bodov, za čo sme v tejto kategórii získali pekné 2.miesto.

Naším najväčším súperom boli gymnazisti z Myjavy. Tešíme sa z celkového víťazstva. Už teraz rozmýšľame nad tým, ako vylepšiť náš projekt a zdokonaliť robota tak, aby bol na dráhe rýchlejší a presnejší. A nielen to. Zároveň hľadáme sponzorov, ktorí by nám prispeli na cestu do Debrecínu. Tím FBRD má potenciál byť úspešný aj naďalej. Pevne veríme, že tak, ako sa jednotlivé triedne kolektívy dokázali zomknúť a vyzbierať sa na darčeky, ukážu solidaritu a dokážu sa v najhoršom vyzbierať aj na semifinále svojich spolužiakov. Veď je čas Vianoc a všetci by sme si mali pomáhať.  Všetky fotky nájdete tu.

text: T. Dudík a A. Karkušová