Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ako na to, Vám ukáže v dňoch 27.2.2017 - 3.3.2017  Fakulta riadenia a informatiky. Na katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Internet vecí (IoT) a robotika". Pri tejto príležitosti fakulta ponúka našim nadaným študentom možnosť bezplatnej účasti na danom kurze s možnosťou zabezpečenia stravy a ubytovania zo strany Fakulty riadenia a informatiky.

V rámci kurzu sa študenti oboznámia s danou problematikou, pričom budú v malých skupinách riešiť rôzne úlohy týkajúce sa vývoja softvéru na zariadeniach, ktoré dostanú k dispozícii. Úlohy budú samozrejme riešené pod odborným dohľadom odborníkov. Milí študenti, máte takto fantastickú možnosť získať vedomosti a bohaté skúsenosti s programovaním robotov. Využite zmysluplne jarné prázdniny. Určite získate aj mnoho nových kontaktov a priateľov. Neváhajte kontaktovať organizátorov (michal.hodon(at)fri.uniza.sk)

plagat